Informacja o aktualnych kursach prowadzonych przez OKZ w Kłodzku

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego
Oddział I we Wrocławiu
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kłodzku
57-300 Kłodzko ul.Warty 6
tel: 74 867 7160, 609 470 672
e-mail: okz.klodzkono.spam@dzdz.edu.pl

Nasza stała oferta kursów

Kurs przygotowawczy do egzaminu przed Komisją Instytutu Transportu Samochodowego w celu uzyskania Certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników osób i rzeczy w transporcie drogowym.
Certyfikat kompetencji zawodowych umożliwia uzyskanie Licencji w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy.

Czas trwania: 60 godzin zajęć edukacyjnych

Szkolenie odbywa się na podstawie programu Zarz.Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego- Warszawa.
Szkolenie podstawowe 20 godz. zajęć edukacyjnych.
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu w cysternach 14 godz. zajęć edukacyjnych.
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu materiałów wybuchowych 8 godz.
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych 8 godz.
Koszt szkolenia podstawowego + cysterny wynosi łacznie 850,00 zł/0s
Koszt szkolenia w zakresie przewozu w cysternach niezależnego - 450,00 zł/os
minimalna liczba uczestników na szkoleniu - 10 osób

Szkolenia okresowe dla:
1/pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - 16 godz. zaj. edukacyjnych
2/pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 8 godz.
3/pracowników zatrudnionych na stanowiskach adm.- biurowych - 8 godz.
4/pracowników inżynieryjno-technicznych , w tym projektanci , konstuktorzy - 16 godz.
5/pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby - 32 godziny zajęć edukacyjnych.

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego - "E" , "D"

Czas trwania: 24 godz. zajęć edukacyjnych

Tematyka kursu:
- zasady dokumentowania sprzedaży,
- fakturowanie w programie Subiekt,
- fakturowanie w programie Small Business,
- przesyłanie elektronicznych wersji dokumentów,
- archiwizacja dokumentów.

Czas trwania: 16 godz.

Kurs poświęcony korzystaniu z poczty elektronicznej. Tematyka kursu:
- zakładanie darmowego konta pocztowego,
- korzystanie z poczty poprzez stronę WWW,
- instalacja i konfiguracja programów pocztowych,
- ochrona przed spamem.

Czas trwania: 4 godziny

Celem kursu jest nabycie umiejętności sprawnego przeszukiwania oraz przeglądania stron internetowych, z uwzględnieniem ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem.

Czas trwania: 4 godziny

Kurs ten skierowany jest do osób, które potrafią już obsługiwać komputer z systemem Windows i chcą nauczyć się wykorzystywać go do wykonywania typowych czynności.
Ogólna tematyka kursu:
- zaawansowana edycja dokumentu tekstowego,
- tworzenie i obsługa arkusza kalkulacyjnego,
- tworzenie wykresów,
- korzystanie z bazy danych,
- tworzenie prezentacji multimedialnej.

Czas trwania: 30 godzin

Kurs ten skierowany jest do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z komputerem lub chcą uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie.
Ogólna tematyka kursu:
- obsługa sprzętu komputerowego,
- obsługa systemu Windows i aplikacji,
- tworzenie prostego dokumentu tekstowego,
- archiwizacja danych,
- profilaktyka antywirusowa,
- korzystanie z Internetu.

Czas trwania: 30 godzin

Kurs skierowany jest do osób, które chcą poznać od podstaw ten darmowy pakiet biurowy lub obsługują już pakiet MS Office i chciałyby uzupełnić wiedzę na temat jego konkurenta.
Ogólna tematyka kursu:
- tworzenie dokumentu tekstowego w edytorze Writer,
- obsługa arkusza kalkulacyjnego w programie Calc,
- tworzenie prezentacji multimedialnej (Impress),
- obsługa programu graficznego Draw.

Czas trwania: 30 godzin

Kurs adresowany jest do osób, które potrafią obsługiwać komputer z systemem Windows i chciałyby poznać podstawowe metody obróbki grafiki komputerowej, potrzebne np. do przetworzenia wykonanych przez siebie fotografii lub przygotowania prostej strony internetowej.
Ogólna tematyka kursu:
- pozyskiwanie grafiki ze skanera i aparatu fotograficznego,
- podstawowa obróbka grafiki rastrowej,
- tworzenie grafiki wektorowej,
- publikacja i wydruk obiektów graficznych,
- łączenie elementów graficznych w dokumentach.

Czas trwania: 16 godzin

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby samodzielnie stworzyć i opublikować prostą witrynę internetową.
Ogólna tematyka kursu:
- budowa dokumentu HTML,
- podstawowe znaczniki HTML,
- osadzanie tabel i grafiki,
- formatowanie dokumentu za pomocą stylów CSS,
- publikacja witryny na serwerze.

Czas trwania: 16 godzin

Kurs doskonalący w zawodzie, ułatwiający zdobycie nowych kwalifikacji przydatnych w samodzielnym wykonywaniu zawodu księgowego.
Uzyskanie umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotu gospodarczego, sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, korzystania z komputerowych systemów wspomagających prace ewidencyjno-sprawozdawcze w księgowości/obsługa programów finansowo-księgowych - pakiet InsERT

Czas trwania: 90 godzin zajęć edukacyjnych

Nauka obsługi i programowania kas fiskalnych

Czas trwania: 12 godz. zajęć edukacyjnych

Kurs przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób z zakresu obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających Inspekcji Urzędu Dozoru Technicznego.
Egzaminy prowadzi Komisja Egzaminacyjna powołana przez UDT.

Czas trwania: w zależności od urządzeń

Kurs przeznaczony dla osób zajmujących się obsługą i konserwacją urządzeń elektroenergetycznych posiadających wykształcenie kierunkowe lub praktykę w zawodzie.
Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym i wydaniem Świadectwa kwalifikacji uprawniającym do obsługi urz. elektroenergetycznych w uzyskanym zakresie.

Czas trwania: 20 godz. zajęć edukacyjnych

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie " E" - "D"

Celem szkolenia jest przygotowanie operatorów do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych.
Warunkiem przyjęcia na kurs uczestnika jest ukończone 18 lat oraz posiadanie prawo jazdy kat. B lub T.
Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia MEN.

Czas trwania: 27 godz

Szkolenie przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. Dokument wydaje UDT.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie aktualnych badań lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy wózków jezdniowych podnośnikowych.
Wskazane posiadanie prawa jazdy.

Czas trwania: 40 godz z bezpieczną wymianą butli gazo

Szkolenie przygotowuje do stanowiska pracy w zakresie obsługi kotłów C.O. na wszystkie rodzaje paliw.
Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym i wydaniem Świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie uzyskanych uprawnień.
Koszt szkolenia = 650,00 zł. +
Koszt egzaminu kwalifikacyjnego -10 % minimalnego wynagrodzenia.
Zajęcia odbywają się w OKZ Kłodzko zgodnie z podanym harmonogramem w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Czas trwania: 25 godz. zajęć edukacyjnych

Zgodnie z programem 6 godz. zajęć edukacyjnych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych przez pracodawce do udzielania I pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach .
Koszt szkolenia 100,00 zł /os.

1/ Szkolenie podstawowe - 14 godz. / 2 dni /
2/ Szkolenie uzupełniające - 7 godz. / 1 dzień /
Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest ukończone 18 lat.
Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia / okres ważności 5 lat /

Kurs odbywa się na podstawie programu Kuratorium Oświaty i wychowania.
Czas trwania szkolenia 36 godz. zajęć edukacyjnych.
Koszt szkolenia od 200,00 do 250,00 zł w zależności od wielkości grupy uczestników. Zgłoszenia przyjmujemy osobiście, telefonicznie lub e-mailem
Szkolenie rozpoczyna się po 30 dniach od przedstawienia listy uczestników i harmonogramu zajęć Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty.

Czas trwania: 36 godzin edukacyjnych

Aktualnie prowadzone kursy

Rozpoczęcie: 09.04.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 23.04.2024,   wolne miejsca: 5

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest posiadanie zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na wózku jezdniowym podnośnikowym
Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Rozpoczęcie: 09.04.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 23.05.2024,   wolne miejsca: 3

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny. Szkolenie i egzamin w OKZ Kłodzko, ul. Warty 6

Rozpoczęcie: 16.04.2024 godz. 10:00,   zakończenie: 16.04.2024,   wolne miejsca: 20

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących wykonywać zabiegi stosowania środkach ochrony roślin. Zaświadczenie ważne jest 5 lat.

Rozpoczęcie: 16.04.2024 godz. 12:30,   zakończenie: 25.04.2024,   wolne miejsca: 12

Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym w zakresie Gr I prawa energetycznego w dniu 25.04.2024 r
w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Kłodzku przy ul. Warty 6

Rozpoczęcie: 22.04.2024 godz. 10:00,   zakończenie: 26.04.2024,   wolne miejsca: 8

Szkolenie okresowe co 5 lat

Rozpoczęcie: 25.04.2024 godz. 08:30,   zakończenie: 25.04.2024,   wolne miejsca: 14

NABÓR TRWA

Rozpoczęcie: 25.04.2024 godz. 08:30,   zakończenie: 25.04.2024,   wolne miejsca: 12

Nabór trwa

Rozpoczęcie: 02.05.2024 godz. 09:00,   zakończenie: 02.05.2024,   wolne miejsca: 10

NABÓR TRWA

Rozpoczęcie: 06.05.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 10.05.2024,   wolne miejsca: 12

NABÓR TRWA
Szkolenie bhp okresowe dla służb bhp koszt 750,00/os zł

Rozpoczęcie: 08.05.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 12.06.2024,   wolne miejsca: 12

Nabór trwa

Rozpoczęcie: 14.05.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 28.05.2024,   wolne miejsca: 8

Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym w zakresie Prawa Energetycznego przed
Komisją Egzaminacyjną 077 przy DZDZ O/I Wrocław w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Kłodzku przy ul. Warty 6 w dniu 28 maja 2024 r.
NABÓR TRWA

Rozpoczęcie: 14.05.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 28.05.2024,   wolne miejsca: 5

Po szkoleniu uczestnicy skierowani są na egzamin kwalifikacyjny, w zakresie obsługi i dozoru urządzeń gazowych w dniu 28 maja 2024 r. w OKZ Kłodzko
NABÓR TRWA

Rozpoczęcie: 16.05.2024 godz. 15:00,   zakończenie: 23.05.2024,   wolne miejsca: 10

Wymagania wstępne dla uczestnika: ukończone 18 lat, prawo jazdy kat. B lub T.
Po zakończonym szkoleniu wydawane jest zaświadczenie MEN.

Rozpoczęcie: 21.05.2024 godz. 13:30,   zakończenie: 10.07.2024,   wolne miejsca: 10

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny. Szkolenie i egzamin w OKZ Kłodzko, ul. Warty 6

Rozpoczęcie: 21.05.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 10.07.2024,   wolne miejsca: 8

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny. Szkolenie i egzamin w OKZ Kłodzko, ul. Warty 6

Rozpoczęcie: 21.05.2024 godz. 16:00,   zakończenie: 10.07.2024,   wolne miejsca: 8

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny. Szkolenie i egzamin w OKZ Kłodzko, ul. Warty 6